PAMECO -produkter

Finska PAMECO-produkter för
slam- och vattenhantering i jordbruk

I slutet av år 2018 köpte Nurmeksen Teräsmyynti Oy affärsverksamheten med PAMECO-produkter, dvs. slampumpar, slamschaktomrörare och övriga produkter i pumpaffärsverksamheten av Pakolan Konepaja. Tillverkningen av finska PAMECO-produkter är i expansiv fas och vi satsar också på export.


PAMECO -
produktfamiljen innehåller mångsidiga slam- och vattenhanteringsanordningar:

  • hydrauliska pumpar
  • traktorpumpar
  • pumplastare
  • propelleromrörare
  • slamschaktomrörare
Gör ditt arbete enkelt med PAMECO-produkter!

Ring och be om en offert tfn +358 (0)13 461 104

Vårt företag ligger i Norra Karelen i Nurmes och vi levererar i hela världen.

Utöver PAMECO-produkter tillverkar och designar vi också maskiner för kunder och utvecklar vår egen tillverkning i samarbete med experter inom olika branscher. Ett exempel på det här är bogserbara sandningsvagnar och sandningsskopor, produkter och tjänster för transport-, skogs- och jordbyggnadsbranschen.

Vill du vet mera?
Fylla detta kontaktformuläret , och vi ska svara

på dina frågor så snart som möjligt.